Mann som har tatt vaksine

En viktig vaksine mange glemmer å fylle på i voksen alder!

Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksine mot polio, difteri,  stivkrampe og kikhoste/DTPP fornyes hvert 10. år.

 

Ikke alle vaksinene du tar som barn gir livslang beskyttelse. For noen vaksiner er det behov for oppfriskningsdoser. Det er det mange som ikke vet.

Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksine mot polio, difteri,  stivkrampe og kikhoste/DTPP fornyes hvert 10. år. Dette gjelder alle voksne, også om du ikke skal på utenlandsreiser.

DTPP settes enkelt i ett stikk med en kombinasjonsvaksine som beskytter mot alle 4 sykdommene.

Oppfriskningsdoser/boosterdoser i voksen alder er viktig for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene. Dette vil sikre den enkeltes individuelle beskyttelse, samtidig som man opprettholder en høy beskyttelse i befolkningen. Dersom mange er vaksinerte vil man oppnå en flokkbeskyttelse i befolkningen som kan forhindre at sykdommer som polio og difteri kommer tilbake til Norge.

Som barn blir man vaksinert mot disse sykdommene i Norge, siste dose gis i 10. klasse, ca. 15. års alder. Er du over 25 år trenger du altså en påfyllsdose!

Vi registrerer alle vaksiner i SYSVAK, nasjonalt vaksinasjonsregister, slik at den enkelte selv kan søke vaksinene opp på Helsenorge. Vi kan gjerne kalle deg inn til påfyll hvert 10. år, inntil det eventuelt foreligger et nasjonalt system som minner oss om at vaksiner bør fornyes.