Reisevaksiner

Beskytt deg selv og familien din mot smittsomme sykdommer

Reiseråd Bestill time

Viktige reisevaksiner for din sikkerhet

Vaksineklinikken er til enhver tid oppdatert på hvilke vaksiner som anbefales til ulike land i verden. Under konsultasjon hos oss, får du individuell anbefaling om hvilke vaksiner det er fornuftig å ta for din planlagte, og eventuelt framtidige, reise. Generelt anbefales reisevaksiner for opphold i alle land utenfor Vest-Europa, USA, Canada og Australia.  Vi vet hvilke vaksiner du bør ta! 

Individuell vurdering

Vaksiner for utenlandsreiser avhenger av reisemål, hvilke vaksiner du har tatt tidligere, alder og helse, hvor og hvordan du skal bo på reisemålet, hygieniske og sanitære forhold på oppholdsstedet, og hvor mye du skal oppholde deg utendørs. Smitterisiko varierer fra storby til landsbygd, og kan være forskjellig ved ulike årstider.

Noen av våre reisevaksiner

Gulfeber

Vaksineklinikken er autorisert for gulfebervaksinering. Vaksinen er påkrevd for innreise land i tropisk Afrika og tropisk Sør-Amerika. Vi utsteder internasjonalt gulfeber-vaksinasjonssertifikat.

Polio, difteri, stivkrampe og kikhoste

Det er alltid anbefalt påfyll av vaksine mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste hvert 10. år, uavhengig av utenlandsreiser. Boostrix-polio / Repevax er vaksiner som inneholder alle disse komponentene. Vi gjør oppmerksom på at noen få and krever at poliovaksine er satt innen 12 måneder ved opphold i landet mer enn 4 uker. 

Hepatitt A og Hepatitt B

Hvis det anbefales hepatitt A-vaksine, anbefaler vi å vurdere en kombinasjonsvaksine mot hepatitt A + B, Twinrix. Alle reisende kan bli utsatt for skader eller ulykker hvor en har behov for medisinsk behandling i land hvor helsevesenet er av dårlig eller varierende kvalitet. Hepatitt B-vaksinen er inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra 1.11.2016.

Kolera og ETEC-diaré

Dukoral er en vaksine som drikkes. Det er en koleravaksine som i tillegg har beskyttelse som ETEC-diare (turistdiaré). Turistdiaré er sjeldent alvorlig for friske personer, men kan være plagsomt. Vaksinen er et supplement til hygienetiltak og forsiktighet.

Vaksine mot tyfoid, rabies, denguefeber, japansk encefalitt, hjernehinnebetennelse, influensa, meslinger og TBE er også aktuelle reisevaksiner.

Merk... 

Infeksjonssykdommer hos gravide, eldre, små barn og personer med nedsatt immunforsvar eller kronisk sykdom kan få et alvorlig forløp. Ikke alle vaksiner kan settes til personer i disse gruppene. Det er forskjellige nedre aldersgrenser på de ulike vaksinene.

Skal du ut og reise og trenger nye eller påfyll av vaksiner?

Ta kontakt med oss på Vaksineklinikken!

Kontakt oss

Kontakt oss

Du bestiller enklest time på vår online booking.