Hepatitt A/B-vaksine

Bestill time

Hepatittvaksiner forebygger leverbetennelse

Hepatitt A og B er virus som angriper leveren og kan gi akutt hepatitt, leverbetennelse.                                                                                                                      Hepatitt A smitter via virus i avføring/kloakk, men også gjennom urene hender og forurenset mat på utenlandsreiser.                                                                                      Hepatitt B smitter gjennom blod og kroppsvæsker, og kan gi  kroniske leverinfeksjon som kan føre til leversvikt og leverkreft.                                                      Hepatittvaksine er anbefalt mange yrkesgrupper, og til reiser til land utenfor Vest- Europa, USA og Australia. Hepatitt B-vaksine er innført i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet til alle norske barn i 2017.  Det er refusjonsordning for hepatitt B-vaksine for noen grupper i befolkningen.

Vi har tre ulike vaksiner som beskytter mot hepatitt, de kan settes som separate hepatitt A- eller B-vaksiner, eller som en kombinasjonsvaksine som beskytter mot begge virusene. Vaksinene er effektive og gir lite bivirkninger. Forbigående smerte på injeksjonsstedet og lett sykdomsfølelse er normalt. 

Priser

Hepatittvaksiner

 • Hepatitt A, barn / Havrix Pediatric 1440

  390,-

  1. dose hepatitt A-vaksine gir beskyttelse i ett år. Påfyll etter minst 6 måneder gir langtidsvirkning. Vaksinen er godkjent fra 1. årsalder.

 • Hepatitt A voksen, Havrix 1440

  450,-

 • Hepatitt A+B barn/ Twinrix pediatric

  535,-

 • Hepatitt A + B, voksen / Twinrix Adult

  680,-

  Hepatitt A+B vaksinen settes i 3 doser. Man oppnår beskyttelse etter 2. dose. 3. dose settes etter 6 måneder for langtidsvirkning. Twinrix Adult settes fra 15 års alder.

 • Hepatitt B, voksen / Engerix B

  410,-

  Hepatitt B vaksinen settes i 3 doser. Man oppnår beskyttelse etter 2. dose. 3. dose settes etter 6 måneder for langtidsvirkning.

 • Hepatitt B barn, Engerix B

  340,-

  Hepatitt B vaksinen settes i 3 doser. Man oppnår beskyttelse etter 2. dose. 3. dose settes etter 6 måneder for langtidsvirkning. Det er ingen nedre aldersgrense for Engerix B, fra 15 års alder settes Engerix B, voksen.

Honorar kommer i tillegg

Mangler du Hepatitt A- eller B-vaksinasjon?

Vi tilbyr vaksinasjon mot Hepatitt A og B.

Kontakt oss

Kontakt oss

Du bestiller enklest time på vår online booking.