Rabies

Vaksinasjon mot rabies

Bestill time

Hva er rabies

Rabies (hundegalskap) forårsakes av viruset rabies lyssavirus. Sykdommen forekommer primært hos pattedyr, og kan smitte fra dyr til mennesker. Rabies er svært alvorlig og forårsaker en dødelig encefalitt/hjernebetennelse. Sykdommen smitter ved bitt, klor eller slikk på skadet slimhinne eller skadet hud av smitterførende dyr. 

Rabiesvaksine

Rabiesvaksine er godkjent i alle aldre, og brukes både til å forebygge og behandle rabies.  Det er en aktuell forebyggende vaksine blant annet for personer som kan komme i kontakt med smittede dyr i sitt arbeide eller studier, eks laboratoriepersonell, veterinærer, og zoologer, samt for helsepersonell som kommer i kontakt med rabiespasienter. Vi anbefaler å vurdere rabiesvaksine til reisende som skal bo eller oppholde seg i områder hvor medisinsk behandling ikke er lett tilgjengelig. Barn som skal oppholde seg i områder med rabies, kan komme i kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene får kjennskap til det.  Forebyggende rabiesvaksinasjonbestår av to doser med minst 7 dagers intervall. 

Vksineklinikken har oversikt over hvilke områder i verden man er utsatt for rabies. 

Fakta om rabiessmitte

Flaggermus kan overføre rabiessmitte, også i Norge.    Rabiesvaksine bør vurderes for utenlandsreiser som innebærer nær kontakt med dyr i rabiesendemiske områder, eks apesafari, sykkelturer, fjellturer, klapping og kosing med dyr. 

Selv om du er vaksinert mot rabies, må du kontakte helsevesen snarest for påfyll rabiesvaksine dag 0 og 3. Dersom du ikke er vaksinert og er utsatt for smitte må du følges opp med rabiesvaksiner fra skadedato og i 2-4 uker, samt evt. rabiesimmunglobulin skadedagen.

 

Priser

Rabiesvaksine

  • Rabiesvaksine/ Rabipur

    925,-

Honorar kommer i tillegg

Ønsker du å vaksinere deg mot rabies?

 Kontakt oss, og vi gir deg informasjonen og veiledningen du trenger.

Kontakt oss

Kontakt oss

Du bestiller enklest time på vår online booking.