DTPP

Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Bestill time

Voksne anbefales oppfriskningsvaksine hvert 10. år

I den nasjonale vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom i Norge blir vi blant annet vaksinert mot difteri, stivkrampe/tetanus, polio og kikhoste/pertussus, altså DTPP. For at disse skal være virksomme må de friskes opp. Folkehelseinstituttet anbefaler påfyll av grunnvaksinene våre hvert 10.år. Dette er for å opprettholde individuell beskyttelse og en god vaksinasjonsdekning i befolkningen slik at sykdommene ikke kommer tilbake. Anbefalingen gjelder alle voksne, også om man ikke har tenkt seg på utenlandsreise. Personer som ikke har fått disse vaksinene tidligere anbefales grunnvaksinering som består av 3 doser. 

Hva er difteri, tetanus, polio og pertussis?

  • Difteri smitter via dråper eller kontakt og gir akutt luftveisinfeksjon som kan forløpe alvorlig. Bakterien produserer et toksin/giftstoff som gir celleskade i ulike organer, bla hjerte. Dødeligheten angis å være 5-10%. Huddifteri gir langvarig betennelse som er begrenset til sår. Det var store difteriepidemier i Norge under krigen og til midten av 1950-tallet.
  • Tetanus/stivkrampe skyldes smitte fra bakterien clostridium tetani. Smittestoffet finnes i jordsmonn og i tarmkanalen hos en rekke dyr. Vi blir smittet gjennom forurensede sår. Bakteriene danner en toksin/giftstoff som kan gi svært alvorlig forløp medhøy dødelighet. Det er lav forekomst av tetanus i Norge. Det er oftest uvaksinerte personer som rammes. Sykdommen forekommer hyppigere i strøk med varmt klima. Ved forurensede skader anbefales påfyll tetanusvaksine/DTPP dersom det er 5-10 år siden man sist ble vaksinert.
  • Polio er svært smittsomt. Viruset skilles ut i avføring og kan smitte personer gjennom urene hender, forurenset mat og vann, samt via dråpesmitte fra person som hoster. Sykdommen kan gi lette symptomer som feber, muskelsmerter, kvalme og oppkast,  men kan også gi alvorlig forløp med hjernehinnebetennelse og lammelser. Tidlig på 1950-tallet hadde vi store polioepidemier i Norge med en dødelighet på ca 10%. Senere har det kun vært enkelte importtilfeller. Viruset smitter lett, det er viktig å opprettholde en god vaksinasjonsdekning for at viruset ikke skal ha mulighet til å spre seg. Vi gjør oppmerksom på at noen land kan kreve en poliovaksine som ikke er eldre enn 12 mnd ved opphiol i landet mer enn 4 uker. 
  • Pertussis/kikhoste smitter via dråpesmitte og gir betennelse i luftveiene. I mange tilfeller inntrer karakteristiske hosteanfall med kiking som kan vare i opptil 2-3 måneder om man ikke får startet tidlig behandling. Kikhoste kalles ofte "hundredagershoste" Kikhoste kan ha alvorlig forløp og være dødelig for  spebarn.  Spebarn er ikke beskyttet gjennom vaksine før de er ca 5,5 måneder. 

 

Det finnes ikke enkeltkomponentvaksiner mot alle disse sykdommene. Vi bruker i Norge en kombinasjonsvaksine som beskytter mot alle,smitter

Priser

DTPP, grunnvaksiner

  • Boostrix polio/Repevax

    400,-

Honorar kommer i tillegg

Behøver du en oppfriskning av dine "barnevaksiner"?

Vi står klare til å hjelpe deg.

Kontakt oss

Kontakt oss

Du bestiller enklest time på vår online booking.