Gulfeber

Vaksinasjon mot gulfeber

Bestill time

Hva er gulfeber

Gulfeber er en virussykdom som smitter via mygg. Den har høy dødelighet, derfor krever noen land at alle reisende er vaksinert ved innreise. Vaksinen skal være  dokumentert i internasjonalt vaksinasjonssertifikat. 

Fakta om gulfeber og gulfebervaksine

Gulfeber smitter via mygg. Aper og mennesker kan være bærere av viruset, og dermed smitte andre via myggen. Sykdommen er utbredt i deler av Sør-Amerika og Afrika. Myggarten som overfører viruset stikker vanligvis på dagtid.  Sykdommen har høy dødelighet. Der finnes ikke spesifik behandling mot sykdommen, men overvåking og støttende behandling på sykehus vil øke mulighet for å overleve.                                                      

I tillegg til å unngå myggstikk er det viktig å vaksinere seg. Vaksinen kan settes fra 9 måneders alder og gir livslang virkning. Den er levende, noe som medfører at den ikke kan settes på personer med nedsatt immunforsvar og gravide.  Det er rapportert sjelden men alvorlig bivirkning av gulfebervaksine for personer over 60 år. Den gis derfor sjelden til denne aldersgruppen, det vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom vaksinen frarådes av medisinsk årsaker kan vi utstede "gulfeberfritak".

Selv om det ikke er krav om gulfebervaksine, kan sykdommen finnes i enkelte land, og vaksinen anbefales for egen beskyttelse. Land uten sykdomsrisiko kan kreve at man har interasjonalt vaksinasjonssertifikat dersom man kommer fra land med gulfeber. Dette gjøres for å forhindre utbredelse av gulfebersykdommer. 

 

Gulfeberkart, Afrika, CDC

Gulfeberkart, Sør-Amerika, CDC

Internasjonalt vaksinasjonssertifikat

Det tar 10 dager fra vaksinen er gitt til vaksinasjonssertifikatet er gyldig. Du får sertifikaet hos oss etter vaksinen er satt. Mange omtaler det som "den gule boka".                                                                          Tidligere var sertifikatet gyldig i 10 år, Dette har nå WHO endret til livslangt. 

Selv om denne vaksinen registreres i SYSVAK/Helsenorge, er det ikke gyldig dokumentasjon ved innreise til land hvor vaksinen er obligatorisk. 

 

 

Priser

Gulfebervaksine

  • Gulfebervaksine/Stamaril

    525,--

  • Internasjonalt gulfebersertifikat

    150,-

  • Gulfeberfritak

    150,-

Honorar kommer i tillegg

Har du spørsmål om gulfeber?

Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Kontakt oss

Du bestiller enklest time på vår online booking.