Bedrift

Vaksiner for din bedrift

Bestill time

For dine ansattes sikkerhet

Arbeidsmiljøloven stiller krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det innebærer at arbeidsgiver skal vurdere risikoforholdene i virksomheten, og iverksette tiltak for å redusere eventuell risiko. Ansatte skal tilbys vaksine mot biologiske faktorer (bakterier, virus) de blir eksponert for, dersom sikker og effektiv vaksine finnes. Vaksine er et supplement til andre smitteforebyggende tiltak som dekkes av arbeidsgiver. 

Bedriftsbesøk

Vaksineklinikken utfører oppdrag ute i ulike bedrifter i Bodøområdet. Vi erfarer at det ofte er mer effektivt at vi besøker arbeidsplassen dersom flere skal vaksineres. I tillegg til vaksinering tilbyr vi smittevernundervisning ute i bedrifter. 

Vaksineklinikken har samarbeidsavtale og er underleverandør til Hemis bedriftshelsetjeneste i Bodø. 

Vaksineklinikken vaksinerer spillerne i FK Bodø/Glimt for at de skal holde seg friske.

Vaksinasjonstilbudet til hver person avhenger blant annet av:

 • Hvilke typer arbeidsoppgaver den enkelte har

 • Hvilke smittestoffer som kan forekomme i arbeidsmiljøet

 • Grad av smittepress ut fra risikovurdering og kvalitet på andre smitteforebyggende rutiner i bedriften

 • Hvilke vaksiner den enkelte har fått før

 • Arbeidstakerens helsetilstand

Vaksinasjon av skoleelever og studenter 

Yrkesvaksiner er også anbefalt for noen studentgrupper. Vi vaksinerer veterinærstudenter, og sykepleierstudenter.  I tillegg studenter som trenger reisevaksiner for praksis i eks på institusjon i Norge, eller utlandet. Elever på videregåenede skole som skal på utveksling må ofte gjennom vaksineprogram.

Underleverandør BHT

Vaksineklinikken har samarbeidsavtale med Hemis bedriftshelsetjeneste, og vaksinerer ansatte i deres kundebedrifter, som Nordlandssykehuset, Tannhelse Midt, Labora, DIPS, Iris, og Østbø samt flere renholdsbedrifter og rørleggerbedrifter. I tillegg influensavaksinerer vi for Hemis i mange bedrifter hver høst. 

Smittevern

Vaksineklinikken tilbyr smittevernundervisning til ansatte, individuelt eller i grupper.                  Ansatte som har vært utsatt for smitte med blodsmitterisiko/stikkskader, kan etter avtale følges opp på Vaksineklinikken, med samtale og blodprøver etter anbefalte retningslinjer. 

Blodsmitterisiko

Ansatte som har vært utsatt for skade med blodsmitterisiko skal følges opp med blodprøver i seks måneder etter skadetilfellet. Vaksineklinikken tar nødvendige blodprøver, vaksiner og henviser til spesialist på Nordlandssykehuset ved behov. Første blodprøve (nullprøve) bør tas snarest, om mulig samme dag. Det er viktig at oppfølging/vurdering starter omgående dersom smittekilde mistenkes å ha hepatitt eller er kjent HIV-positiv.

Vaksineklinikken er også behjelpelig med å lage interne rutiner til bedrifter for å forebygge skade med blodsmitterisiko, samt rutiner for oppfølging etter skade med blodsmitterisiko.

MRSA 

Ansatte i bedrifter kan ha blitt utsatt for MRSA-smitte under for eksempel sykehusopphold i utlandet- Personer som jobber med pasientkontakt skal i mange tilfeller undersøkes for MRSA før de begynner i arbeid. Testen er enkel og tas fra nese og hals. Den analyseres på Nordlandssykehusets laboratorium.

Vaksineklinikken følger også opp ansatte som er blitt smittet i sitt arbeid, i hovedsak ansatte i helsevesen. Personer som er smittet av MRSA får behandling, og oppfølgingsprøver tas på Vaksineklinikken.

Tuberkulose

Tuberkulose skaper ofte smittefrykt. Vi gir derfor informasjon om sykdommen, behandling og hvordan den smitter, samt utfører tuberkulosetester og vaksiner.

Helsepersonell som over tid har vært i land med høy forekomst av tuberkulose.  Dersom de har arbeidet med pasientkontakt, skal de undersøkes for tuberkulose før de inntrer i sin stilling. Ansatte kan også ha vært utsatt for tuberkulosesmitte på sin jobb. Vi rekvirerer om nødvendig spesiell tuberkuloseblodprøve (TB-Quantiferon/IGRA), røntgen av lunger og henviser om nødvendig til tuberkulosespesialist.

Influensavaksine

Influensasykdom kan gi betydelig sykefravær i bedrifter. Ansatte i bedrifter kan smitte hverandre, samt utsette kunder og samarbeidspartnere for smitte. Influensavaksine til ansatte er ikke skattepliktig.

Influensavaksinen bør settes i perioden oktober til desember, slik at beskyttelsen er god når vinterens influensa kommer til vår del av landet. Vaksineklinikken vaksinerer ansatte i mange bedrifter i Bodø, enten ved oppmøte på Vaksineklinikken, eller bedriftsbesøk.

Risikogrupper anbefales influensavaksine:

 • Helsepersonell med pasientkontakt

 • Svinerøktere

 • Nærkontakt til personer med svekket immunforsvar

 • Gravide i andre og tredje trimester

 • Diabetes type 1 og 2

 • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 • Nedsatt immunforsvar

 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Vaksinen kan i tillegg gis til friske voksne som ønsker å unngå influensa. Influensavaksinen er trygg, effektiv og gir lite bivirkninger.

Bestill time

Priser

Yrkesvaksiner

 • Difteri, kikhoste, stivkrampe, polio / Boostix polio, Repevax

  400,-

  Alle anbefales påfyll av grunnvaksiner DTPP, hvert 10 år.

 • Hepatitt A, voksen / Havrix Adult 1440

  450,-

  En dose hepatitt A-vaksine gir beskyttelse i 1 år. Påfyll etter minst 6 måneder gir langtidsvirkning. Vaksinene er godkjent fra 1 årsalder.

 • Hepatitt A + B, voksen / Twinrix

  680,-

  Hepatitt A+B vaksinen settes i 3 doser. Man oppnår beskyttelse etter 2. dose. 3.dose settes etter 6 måneder for langtidsvirkning.

 • Hepatitt B, voksen / Engerix-B

  410,-

  Hepatitt B vaksinen settes i 3 doser. Man oppnår beskyttelse etter 2. dose. 3. dose settes etter 6 måneder for livslang beskyttelse.

 • Influensavaksine til friske personer under 65 år / Vaxigrip Tetra

  400,-

  Pris er inkl. honorar.

 • Skogflått-encefalitt/TBE, voksen

  510,-

  Grunnvaksinering med TBE vaksine for barn og voksne består av 3 doser. Man oppnår beskyttelse fra dose 2. Dose 3 kan settes etter 5 måneder for beskyttelse i 3 år.

 • Tuberkulose, BCG

  140,-

  Personer født i 1995 og tidligere har fått tilbud om vaksine mot tuberkulose på ungdomsskolen. Det er ikke behov for påfyll av vaksinen. Det vurderes individuelt behov for BCG vaksine.

Honorar kommer i tillegg

Ønsker du at vi skal vaksinere dine ansatte?

Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss

Kontakt oss

Du bestiller enklest time på vår online booking.