Mann får vaksine

Tilbud om gratis Covid-19-vaksine på Vaksineklinikken er avsluttet

Informasjon til befolkningen om koronavaksine: Folkehelseinstituttet, Koronavaksine

Helse-og Omsorgsdepartementet/HOD fjernet med øyeblikkelig virkning 1.juli 2023 ordning om refusjon fra Helfo for covidvaksinerinng utført av private aktører og apotek. Du må kontakte Bodø kommune for å bli vaksinert.

Vaksineklinikken har sammen med Vaksine (samarbeidsallianse for private vaksineklinikker i Norge) og FIRM (Forum for infeksjonsforebyggende medisin og reisemedisin, Norge)  i likhet med Apotekerforeningen klaget på endringen til Helse og Omsorgsdepartementet den 5. juli 2023.  Dette er et politisk vedtak. Det er beklagelig at en velfungerende ordning ikke kan fortsette. Selv om volumet på antall vaksiner ikke er som i starten av pandeminen er det fortsatt risikogrupper som anbefales covidvaksine.

Informasjon til befolkningen om koronavaksine: Folkehelseinstituttet, Koronavaksine