Mor og barn på stranden

Reise med barn

Lange flyreiser, mange timers tidsforskjell og tropisk klima kan være slitsomt for de minste.

Helsevesen i utlandet kan være av varierende standard. Det er ikke sikkert man får samme helsehjelp som hjemme.

Barn under 4-5 år har et umodent immunforsvar. Infeksjonssykdommer som diare, luftveisinfeksjoner, denguefeber og malaria kan få et alvorligere forløp hos små barn da kroppen  ennå ikke er i stand til å begrense infeksjoner. Det er ikke anbefalt å ha med barn i denne aldersgruppen på lengre reiser til tropiske områder som Asia og Afrika. I Thailand er 75 % av alvorlig syke norske reisende under 2 år, iflg tall fra Europeiske Reiseforsikring.

Før reisemål velges  er det fornuftig å undersøke om helsevesen på stedet er av akseptabel standard. Før reisen er det viktig at barnet har fått  vaksinene som inngår i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i forhold til sin alder.  Tilleggsvaksiner kan være nødvendige, og det kan være behov for å framskynde «helsestasjonsvaksinene». Det er eksempelvis stadig Meslingeutbrudd i Europa. Barn som reiser utenlands bør derfor være vaksinert mot meslinger før reisen.

Små barns immunforsvar er ikke i stand til å nyttiggjøre seg alle vaksiner før en viss alder, altså kan de ikke alltid vaksineres på samme måte som større barn eller ungdom.

Barn blir fortere dehydrert pga. hete, feber eller diare enn voksne. Pass på at barn får i seg nok drikke, vær forsiktig med hva barnet spiser for å unngå diare. Vær spesielt påpasselig og vær raskere med å oppsøke lege ved feber enn du ville vært hjemme. Ta med febernedsettende middel, samt rehydreringsvæske på reise med barn.

Mygg, dyr- eller slangebitt kan få alvorlige konsekvenser. Unngå kontakt med lokale dyr. Blir barnet bitt, kloret eller slikket i sår må lege kontaktes snarest for å vurdere forebyggende rabiesbehandling.

Malaria, denguefeber og andre insektsoverførte sykdommer forebygges ved å sove under impregnert myggnett, bruke langermet tøy og myggmiddel til hud og klær. Vaksineklinikken selger effektive myggmiddel uten DEET som kan brukes til barn fra 2 år. Forebyggende malariatabletter er anbefalt ved opphold i malariaområder. Vi er behjelpelig med resept.

Barns hud er spesielt sårbar for sterk sol. Spebarn bør unngå soling. Småbarn bør ha klær som dekker større deler av kroppen, eller holdes i skyggen.

Barn bør alltid bruke sko, også på stranden. Rens sår for å unngå tropiske infeksjoner som kan være vanskelig å behandle.

I tillegg gjelder samme reiseråd som for voksne.