Eldre par

Vaksineklinikken har vaksine mot RS-virus til voksne!

Vaksine mot RS-virus/respiratorisk syncytialvirus er nå godkjent til voksne fra 60 års alder.

Det er nå for første gang mulig å vaksinere mot RSV (respiratorisk syncytialvirus). Med økende alder og underliggende sykdommer øker risiko for alvorlig infeksjon med luftveisvirus. RSV er en hyppig årsak til nedre luftveisinfeksjoner som for noen kan medføre komplikasjoner og sykehusinnleggelser. 

Personer med underliggende sykdommer, spesielt lunge og hjertekarsykdommer bør vurdere å vaksinere seg. Den kan også settes til voksne som av andre grunner ønsker å beskytte seg mot RSV-infeksjon.

Vaksinen Arexvy settes i én dose. Den kan settes sammen med influensavaksine. Vanlige bivirkninger er forbigående smerter på injeksjonsstedet og sykdomsfølelse.

Behovet for påfyll er foreløpig ikke fastslått. Foreløpige data indikerer at effekten varer i minst 2 år, iflg. Folkehelseinstituttet.

 

Priser

Vaksinen inkl. honorar koster 2690,-     

Det er ingen refusjonsordning for RSV-vaksine, den må betales av den enkelte.